Astrologieblog: De oppositie in de horoscoop. Voorbeeld: Michael Jackson

“Ik streef naar evenwicht” is een spreuk die past bij de oppositie in de horoscoop. Wanneer twee planeten een hoek maken van 180 graden, oftewel lijnrecht tegenover elkaar staan, dan …