Privacy Statement

Algemeen

Om u van dienst te kunnen zijn en u te kunnen benaderen, legt Studio de Ster de volgende persoonsgegevens  van u vast:

  1. Aanhef (De heer of mevrouw)
  2. Voornaam, voorletters en achternaam
  3. Adres, Postcode en woonplaats
  4. Telefoonnummer(s)
  5. E-mail adres(sen)

Studio de Ster gebruikt deze gegevens om per e-mail, telefoon of post contact op te kunnen nemen met u. Er wordt maximaal vijf maal per jaar een nieuwsbrief verstuurd waar u zich altijd voor kunt afmelden. Inhoud is afgestemd op het aanbod van Studio de Ster.

Doel
Het geven van cursussen, consulten, afspraken maken/bevestigen, sturen van nieuwsbrieven.

Grondslag = overeenkomst met u dan wel uw expliciete toestemming

Duiding horoscoop
Voor het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen legt Studio de Ster de volgende persoonsgegevens van u vast:

  1. Geboortedatum
  2. Geboorteplaats
  3. Geboortetijd

Studio de Ster legt deze gegevens vast en verwerkt deze gegevens omdat deze gegevens bij het maken van een geboortehoroscoop of daarvan afgeleide horoscopen noodzakelijk zijn. Overeenkomst met u dan wel uw expliciete toestemming.
Studio de Ster verstrekt geen persoonsgegevens van relaties aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Studio de Ster wettelijk verplicht is deze gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en andere autoriteiten.

Studio de Ster verwerkt geen genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens waaruit de gezondheid of seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon blijken.

Jongeren onder de 16 jaar:
Schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers van jongeren onder de 16 jaar is noodzakelijk om een consult te kunnen doen.

Cursussen
In de astrologie-cursus behandelt Studio de Ster de geboortehoroscopen van de cursisten als studiemateriaal. Er wordt hier eerst om uw expliciete toestemming gevraagd. De gegevens worden ingevoerd in een beveiligde omgeving die de horoscoop berekent waarna de gegevens worden verwijderd nadat de horoscoop is uitgeprint en is uitgereikt.

Consulten
Indien u contact opneemt voor een consult zal het mail-adres gebruikt worden voor een nieuwsbrief, met als inhoud het vakgebied waarin men interesse toonde, indien mogelijk. Soms bevat een nieuwsbrief ook informatie over een andere cursus/evenement van Studio de Ster. De nieuwsbrief wordt maximaal vijf keer per jaar verstuurd. Men kan zich hier ten allen tijde voor afmelden.

De persoonsgegevens worden door Studio de Ster bewaard zo lang deze gegevens nodig of van belang kunnen zijn voor de belastingdienst of voor uw advisering. Indien een relatie de overeenkomst met Studio de Ster beëindigt, zal Studio de Ster de opgeslagen gegevens verwijderen. Indien u uitsluitend om vernietiging van de gegevens verzoekt, zal Studio de Ster de persoonsgegevens direct wissen.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijke is Brita Falk, info@britafalk.nl 0251-826138

Studio de Ster slaat persoonsgegevens in een beveiligde omgeving op die alleen toegankelijk is voor bevoegden. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bij de hosting van de website en de provider die onze mailings verstuurt, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Studio de Ster

Een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt, indien vereist volgens de AVG, zo mogelijk binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit gemeld. Houdt de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico in voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan wordt de inbreuk – voor zover de geldende regels dit vereisen – onverwijld aan betrokkene(n) gemeld.

Klachten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gemeld bij de verwerkingsverantwoordelijke van Studio de Ster. Bent u niet tevreden over de behandeling van een klacht dan kunt u zich tot de Autoriteit persoonsgegevens in Den Haag wenden.