Astrologische Adviezen

Het is gebruikelijk om lange consulten te geven in de astrologie. Het maken en interpreteren vraagt veel voorbereiding en is veel werk, zóveel, dat het nogal prijzig wordt. Daarom heb ik ook nieuwe formules ontwikkeld met kortere consulten, zodat er voor iedereen een consult mogelijk is. Tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd.
Nodig: geboortedatum, geboorteplaats, geboortetijd (tot opd e minuut)

Zon-Maan-Ascendant consult: een korte blik in je geboortehoroscoop
wie ben je werkelijk, wat voel je en hoe kom je over op de buitenwereld.
15 minuten € 12,50,–

Astro-plus consult; we gaan iets dieper in op je geboortehoroscoop. Dit kan naar aanleiding van een bepaalde vraag, maar ook algemeen.
30 minuten € 25,–

Solaar: een solaarhoroscoop is een horoscoop van de dag dat je jarig bent. Het geeft inzicht in welke thema’s het komende jaar voor jou belangrijk zijn.
60 minuten € 50,–

Radix: een radix is je geboortehoroscoop. Een blauwdruk van je mogelijkheden, talenten, valkuilen en ontwikkeling. Een radix geeft veel informatie en is een uitgebreid consult.
90 minuten € 100,–
Kun je niet op consult komen, dan is een uitgeschreven analyse misschien iets voor je. (kosten € 125,–)

Combi-consult met Tarot: geeft extra veel informatie vanuit diverse invalshoeken. Ik doe een drie-kaartenlegging voor je, en daarna kijken we naar je horoscoop.
Vaak zijn er overeenkomsten in thema’s te ontdekken.
60 minuten € 50,–

Relatie-adviezen: synastrie
Ik interpreteer de twee geboorte-horoscopen eerst los van elkaar, waar beide partners bij aanwezig zijn.
Daarna kijken we naar de gezamenlijke horoscoop. Twee mensen samen. Het hoeft geen partner-relatie te zijn, het kan ook een ouder-kind relatie zijn etc etc.
Voorwaarde is dat beid personen akkoord gaan en beide aanwezig zijn.
Samengevat:
1. haken en ogen: ik belicht de verschillen tussen twee mensen wat soms onbegrip oplevert. Doel is het creëren van begrip.
2. de overeenkomsten: wat gaat goed en wat gaat vanzelf?
3. de gezamenlijke horoscoop: twee mensen samen vormen een nieuwe horoscoop.
60 minuten € 50,–

De consulten vinden het liefst live plaats in Castricum. Het kan natuurlijk ook per telefoon/zoom. Na telefonisch of mail contact maken we een afspraak.
Je mag het consult te allen tijde opnemen (audio). Alleen voor eigen gebruik.

Het enige consult dat ik uitschrijf is de radix-analyse (kosten € 125,–)