Het vierde huis in de astrologie – De Thuisbasis

Het vierde huis in onze horoscoop geeft informatie en aanleg over onze wortels en onze familie. Waar komen we vandaan, wat hebben onze ouders ons geleerd, hoe voelen we ons veilig? In het vierde huis vinden we onze aanleg en het gedrag wat we vertonen als we alleen zijn. Hier vind je je behoeftes die te maken hebben met veiligheid en je thuisbasis. Zelfs kun je zien op welke manier je wil wonen. Jouw huis, jouw basis.

Over de huizen in het algemeen
De cirkel van de horoscoop is onderverdeeld in “taartpunten.” Die taartpunten vormen de huizen maar het zijn ongelijke taartpunten. Dit is ook afhankelijk van welk huizensysteem je gebruikt. Het zijn er in ieder geval altijd twaalf.
Die twaalf huizen vormen de levensgebieden waarmee we werken. Bijvoorbeeld: in het zevende huis vinden we informatie over relaties, in het derde huis de manier van contacten leggen, in het elfde huis de gelijkgestemde medemens. Je begint met huizen nummeren aan de linkerkant van de horoscoop: de Ascendant (AC) is de beginlijn van huis 1. Dan nummer je de taartpunten tegen de klok in en kom je automatisch bij huis 4.

Het vierde huis en het IC
Het vierde huis is het huis van de innerlijke wereld (ik noem het de binnenwereld) gebaseerd op gevoelens. In het vierde huis keer je naar binnen en luister je naar je gevoel. Het staat lijnrecht tegenover het tiende huis, dat is het huis van de buitenwereld en de zichtbare positie die je wil bereiken.
De beginlijn van dat vierde huis noemen we het IC, dat is een afkorting van het woord Imum Coeli (vrij vertaald middernacht) Dat laagste punt vormt het anker van onze horoscoop. Het houdt ons op de aarde. Hier liggen onze wortels. 
Het IC toont datgene waar we vandaan komen, het is de comfort-zone en de bodem die onze ouders voor ons geschapen hebben. De fundering, de grond, de wortels van de boom.
Het IC is het conceptie-punt: dit is het moment dat je besluit om te incarneren op deze planeet.

De vier hoekpunten in de horoscoop en de elementen 
Het IC is één van de vier hoekpunten van de horoscoop. De hoekpunten zijn (afgekort) IC, MC, AC, DC. Deze hoekpunten hebben allemaal een thema en zijn gekoppeld aan de windrichtingen. Het IC is het Noorden in onze horoscoop houdt verband met het element aarde. Vandaar dat we daar letterlijk onze aarding vinden. Onderstaand schema toont dit in het kort:

Ascendant AC –Descendant – DCImum Coeli – ICMedium Coeli- MC
geboortede relaties conceptiepuntje levensdoel
je fysieke verschijningje spiegelde wortelsde buitenwereld
hoe jij de wereld zietde ander in het algemeenje thuisbasisdatgene wat je wil bereiken
het oosten= luchthet westen= waterhet noorden = aardehet zuiden= vuur

Je kunt op verschillende manieren informatie vinden over jouw positie van het IC en het vierde huis. Voor sommigen is het een heel belangrijk punt, voor anderen minder. Dat is dus voor iedereen anders. Maar iedereen heeft een teken van de dierenriem op het IC, zoals dat heet en daar vinden we je thuisbasis.

Het teken op het IC
Je kijkt naar het teken van de dierenriem in de buitenste cirkel dat je vindt bij het IC, de beginlijn van het vierde huis. Dat teken van de dierenriem geeft je de sfeer die je nodig hebt om je veilig te voelen en een thuisbasis te creëren. 

Voorbeeld 1:
Het teken Tweeling op het IC: je hebt het nodig om contacten te leggen en behoefte aan personen in de buurt. Praten is belangrijk en van gedachten wisselen met anderen essentieel.
Luchtigheid en soepelheid heb je meegekregen van je ouders. Of was het wisselvalligheid? Dat kan ook.
Voorbeeld 2:
Het teken Ram op het IC: je hebt het nodig om dingen in je eentje te doen, dan voel je je veilig. Je ouders hebben je geleerd om initiatief te nemen en te vechten voor je passies. Zelfstandigheid vormt de basis. Het kan zijn dat het thema ruzie aanwezig was, als een les om daarmee om te leren gaan.
Voorbeeld 3: zie rechts:
Bij Rutger Hauer zie je precies het tegenovergestelde: hij heeft het teken Weegschaal op het IC (zie rode pijl) Voor hem is het belangrijk geweest om een thuis te hebben waar harmonie heerst. Een plek met veel sfeer, zachte kleuren en kunst aan de muren. Overleggen met anderen is essentieel en daar is hij wellicht mee opgegroeid: luister naar de ander en ga het gesprek aan. 

Je kunt er nog veel dieper op ingaan. Er kunnen ook planeten in het vierde huis staan en die hebben verbindingen met andere planeten. Maar met alleen het teken heb je al veel info. De exacte geboorte-tijd is essentieel.
Het IC en het vierde huis, koester je wortels….Het is onze verbinding met de aarde.
© Brita Falk