Astrologieblog: De oppositie in de horoscoop. Voorbeeld: Michael Jackson

“Ik streef naar evenwicht” is een spreuk die past bij de oppositie in de horoscoop.

Michael Jackson 29-8-1958 geb.tijd onbekend

Wanneer twee planeten een hoek maken van 180 graden, oftewel lijnrecht tegenover elkaar staan, dan noemen we dit een oppositie. De oppositie wordt aangeduid als een spannings-aspect, met rood ingetekend in de horoscoop. De rode lijntjes, er wordt wel met angst en beven naar de rode lijntjes in de horoscoop gekeken, ai daar liggen mijn conflicten en twijfels en strijd. En de groene lijntjes gaan vanzelf…..Maar juist van de gevechten leer je vaak het meest. Dus ik breek een lans voor de oppositie vandaag.

Waar letten we op bij de oppositie?
De oppositie staat bekend als een aspect van twijfel. Men wordt als het ware heen en weer geslingerd, van de ene kant naar de andere kant, van de ene planeet naar de andere planeet.
Welke twee planeten dat zijn is vaak het eerste waar je naar kijkt, dan ga je interpreteren wat dat voor uitwerking zou kunnen hebben. Later kijk je ook naar het teken waar de planeten in staan, de teken-achtergrond.

Voorbeeld: Zon oppositie Maan. Dit is eigenlijk de stand van volle maan.
De zon is het centrale punt in ons zonnestelsel. Een symbool voor: onze eigenheid, ons zelfbewustzijn, onze autonomie, ons zelfvertrouwen, soms de vaderfiguur. Het geeft aan wie je werkelijk bent, diep van binnen. Het bewuste, yang, de dag.
De maan draait er om heen, schijnt niet zelf maar vangt het licht op en weerkaatst. De maan is een symbool voor ons gevoelsleven, hoe reageren we gevoelsmatig, onze veiligheid, onze schijnhouding, ons overlevingsmechanisme, het kind, de moeder. Het onbewuste, yin, de nacht.
Staan deze twee tegenover elkaar, dan wordt men heen en weer geslingerd tussen bewust en onbewust, tussen innerlijke kracht en aanpassen. Dat geeft wellicht een conflict, maar je kunt het ook anders bekijken: de oppositie geeft soms twijfel, maar ook balans. Omdat de andere kant ook aanwezig is voorkomt men eenzijdigheid. Niets is slecht of goed, alles heeft zijn functie.
Daarnaast kijk je ook naar de achtergrond van de tekens waar de planeten in staan.

Voorbeeld Zon in Maagd oppositie Maan in Vissen
Deze planeetstand geeft aan de ene kant het zelfbewustzijn van de zon in Maagd, analytisch, let op details, alles vanuit praktisch oogpunt bekijken, de dagelijkse realiteit, de dienstbaarheid. Maar de maan in Vissen heeft iets anders nodig, die maan reageert soms vaag, trekt een rookgordijn op, de gevoelens zijn romantisch, ongrijpbaar of onberekenbaar. Heeft het grote geheel nodig in plaats van de details. De universele liefde voor de mens

Michael Jackson, geboren met de zon in Maagd en de maan in Vissen.
Aan de ene kant vinden we nogmaals de eigenschappen van zijn zon in maagd: perfectionist, alles moest tot in de perfectie geregeld zijn bij de optredens én in zijn leven, stelt extreem hoge eisen aan zichzelf en de ander. De maan in vissen komt terug in de schuchterheid aan de andere kant, “heal the world’ is absoluut vissen, het sprookje (Neverland!) het wegvluchten vanuit de realiteit, een stuk ongrijpbaarheid en zelfs de zombies van “Thriller’ vallen ook onder Vissen…Geweldig detail is natuurlijk dat Jackson geboren is bij volle maan, en dan tijdens volle maan als weerwolf terugkomt in de epische video-clip.

Samenvattend:men kan de oppositie op twee manieren bekijken, men voelt zich heen en weer geslingerd tussen de tegenpolen, maar deze vullen elkaar ook aan. Het is maar net wat je er zelf mee doet. De oppositie zorgt voor balans en verenigt extremen. De mogelijkheid om alles van twee kanten kunnen bekijken. De ideale bemiddelaar die verbindingen tussen mensen teweeg kan brengen.

p.s: geboortetijd is niet zeker, maakt voor de interpretatie in de tekens niet uit, voor de huizen zou het nog duidelijker worden op welk levensgebied deze oppositie zich afspeelt.