Nieuwe Maan in Ram 24 maart 2020

THEMA: “BE BRAVE AND PRACTICE YOUR SKILLS”

Een nieuwe maan is een moment van inkeer. Alles is stil, waarna de twee komende weken de kracht van de Maan weer gaat groeien. Een mooie tijd om je te verbinden met het teken Ram en een frisse start te maken.

Wat wil het teken Ram?
-Alles zélf ervaren, alleen zijn.
-Vechten
-Actie ondernemen

Deze nieuwe maan leent zich goed voor het alleen zijn. Of liever gezegd: voelen dat je zelfstandig bent, het zélf ondervinden. Dat wil niet zeggen dar Ram alleen aan zichzelf denkt, zoals vaak gedacht wordt. Nee, als de nood aan de man is komt Ram in actie, en vecht voor zijn zaak, of iemand anders’ zaak, want Ram kan slecht tegen onrecht. Een fysieke uitlaatklep is zeer belangrijk!
Een goede tijd dus om de frisse, soms onstuimige energie van dit vuurteken in te zetten.
Het element vuur staat symbool voor: ruimte voor jezelf, enthousiasme, warmte, expansie.
Laat het element vuur je huis en je ziel verwarmen!

Tarotkaart:
De bijbehorende universele tarotkaart is de acht van pentakels, rechtop.
Samen met de energie van de Ram is deze tarotkaart op de nieuwe maan van toepassing. De tarotkaart heeft de volgende betekenis: geduldig je 
vaardigheden oefenen…..Geduld gaat meestal niet goed samen met het teken Ram….
Maar het is zoals het is, het is een tegenstrijdig gegeven en geef dus daarom aandacht aan allebei.
Werk rustig door, maak af waar je aan begonnen bent. Of start juist iets nieuws waar je nooit tijd voor had en oefen je vaardigheden….
De kaart is verbonden met het element aarde, zoals astrologisch vertegenwoordigd door de sterk aanwezige tekens Stier en Steenbok in deze tijd. Een combinatie dus van frisse moed en rustig doorwerken.

Consult boeken? Zie consulten.